Innmelding av reklamasjon

MagnorVinduet ønsker at reklamasjonsskjema skal fylles ut og sendes inn av den profesjonelle aktør for å sikre at nødvendige opplysninger kommer med for å behandle saken. Private kunder anbefales å kontakte byggmester/ entreprenør / forhandler for å melde inn mulig reklamasjon.

NB! Alle reklamasjoner må meldes inn skriftlig gjennom vårt reklamasjonsskjema som du finner under. Ved innsendelse av skjema samtykker du til at vi kan kontakte deg vedrørende saken. Les mer om vår behandling av persondata.

OBS! Dersom det gjelder reklamasjon av glass er Glass og Fasadeforeningens normer gjeldende.

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å melde inn mangler ved produkt:

  1. Produktet må være montert i henhold til Norsk Standard og MagnorVinduets monteringsanvisning
  2. Alle felt i skjemaet må være utfylt før innsending.
  3. Bilde som viser feil / mangel må vedlegges for å sikre korrekt forståelse av problemet.
  4. Dersom reklamasjonen ikke er berettiget og påfører MagnorVinduet kostnader vil disse bli fakturert kunde.
  5. Ved innmelding av transportskader skal disse være påført fraktbrev for at det skal anses som reklamasjon.

Skjema for reklamasjon   

Adressen hvor produktet befinner seg

Informasjon om produktet